Welkom bij Beheer Weidevogels

 

DOWNLOAD nu onze brochure voor Kruidenrijk Grasland

 

Het programma Beheerweidevogels  dat u nu kunt volgen, is een activiteit van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer, gevestigd te Kollumerpomp (Frl.). Beheer weidevogels  wil  bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een leefbaar platteland. Beheerweidevogels  is gebaseerd op de dagelijkse bedrijfsvoering van een modern middelgroot, gangbaar veehouderijbedrijf.

Weidevogels hebben het moeilijk op het platteland. In het landschap is veel veranderd. De biodiversiteit neemt af. Weidevogelsoorten zoals Kemphaan en Watersnip zijn al vrijwel verdwenen . Kievit, Scholekster en Grutto nemen nu ook in aantal af. Er komen vooral te weinig kuikens groot. Een groeiend aantal belagers die wel profiteert van de veranderingen, zorgt voor een dilemma.

Velen  willen de verscheidenheid van het platteland graag behouden en zelfs verbeteren. Om  in het voorjaar gewoon te kunnen genieten van koeien in een kleurrijke  weide  en van de weidevogels zelf en hun prachtige baltsvluchten en geluiden.

Boeren en burgers kunnen zich actief inzetten voor weidevogels en op deze wijze biodiversiteit op het platteland behouden. Hier en daar is dat al succesvol. Maar daar is veel  inzet en kennis voor nodig.
Het programma Beheerweidevogels  wil u daarbij behulpzaam zijn. Beheerweidevogels  bestaat uit een 10-tal thema’s en ruim 70 boodschappen (met ca 350 foto's) die soms kennis doorgeven en soms ook als een advies opgevat kunnen worden. Een kalender helpt als geheugensteun. U kunt kris kras door Beheerweidevogels surfen en direct antwoord op uw vragen krijgen. Neem er gerust de tijd voor. Veel succes bij uw pogingen mee te helpen onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Kalender
Selecteer een maand voor de juiste lessen

spacer

Partners

spacer

Nieuwe weidevogelifilm aanvragen bij Bureau.Secretariaat@vogelbescherming.nl

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurd.
 
spacer